Oferta

Psychoterapia traumy i zaburzeń więzi

Psychoterapia traumy, wbrew powszechnej opinii, jest bardzo szerokim sposobem oddziaływania. Traumę rozumiemy zwykle jako znalezienie się w sytuacji zagrażającej naszemu życiu lub zdrowiu bądź też powzięcie informacji lub bycie świadkiem takiej sytuacji wydarzającej się wobec osób nam bliskich.

Trauma może obejmować jednak także takie zagadnienia jak narażenie na wieloletnie zaniedbania ze strony rodziców czy opiekunów – niedobór troski i miłości w dzieciństwie, obojętność rodzica, warunkowanie swoich uczuć (np. jesteś ok tylko wówczas gdy przynosisz do domu dobre oceny).

Psychoterapia traumy jest dla Ciebie jeżeli:

 • doświadczyłeś sytuacji bezpośrednio zagrażającej zdrowiu lub życiu twojemu/twoich bliskich (wypadek, napaść, wystąpienie potencjalnie śmiertelnej choroby, klęska żywiołowa, gwałt, przemoc ze strony bliskich i obcych osób, doświadczenia związane z działaniami wojennymi),
 • masz zdiagnozowane lub podejrzewasz u siebie PTSD, complex PTSD, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości,
 • masz trudności w regulacji emocji,
 • problemy ze snem,
 • ataki paniki,
 • poczucie „utkwienia” w przeszłości,
 • stałe poczucie niepokoju,
 • poczucie utraty wpływu na własne życie,
 • utrzymujący się stale lęk, wstyd, żal,
 • jesteś w żałobie po stracie bliskiej osoby,
 • masz problemy w budowaniu satysfakcjonujących relacji.

Terapia EMDR

Terapia EMDR (z angielskiego – Eye Movement Desensitization and Reprocesing) jest całościowym podejściem psychoterapeutycznym w którym dąży się do ponownego przetworzenia doświadczeń trudnych, które wskutek przeciążania układu nerwowego nie zostały prawidłowo zapisane w sieci pamięciowej i nadal oddziałują na funkcjonowanie osoby pomimo, że miały miejsce w przeszłości.

Terapia ta angażuje w przetwarzanie zarówno sferę poznawczą (praca z przekonaniami) jak i cielesną i emocjonalną. Do ponownego przetwarzania i desensytyzacji wykorzystuje się w tym podejściu tzw. bilateralną stymulację (naprzemienna stymulacja obu półkul mózgowych). Podejście to jest obecnie uważane za jedno z najskuteczniejszych podejść wykorzystywanych w terapii traumy i zaburzeń lękowych. Jest rekomendowane m. in. przez World Health Organisation (WHO) oraz American Psychiatric Association (APA).

Diagnoza psychologiczna

W ramach naszej współpracy mogę zaproponować Ci kompleksową diagnozę psychologiczną dobraną do Twoich potrzeb i oczekiwań, w której posługuję się rzetelnymi, standaryzowanymi testami psychologicznymi dostępnymi wyłącznie dla psychologów. Na podstawie przeprowadzonych testów oraz zgromadzonego wywiadu wystawiam opinię (wydaję ją po min. 4 spotkaniach).

Diagnoza dotyczyć może:

 • temperamentu i osobowości,
 • kompetencji społecznych i predyspozycji osobistych,
 • zaburzeń potraumatycznych i dysocjacyjnych.

Poradnictwo psychoonkologiczne

Doświadczenie choroby nowotworowej jest zazwyczaj sytuacją która wpływa na dynamikę całej rodziny i dotyczy każdego z jej członków.

Choroba, nie tylko nowotworowa, potrafi całkowicie przedefiniować wartości człowieka, zdestabilizować dotychczas spokojne życie, wywoływać wiele skrajnych emocji. To trudny czas w którym czasem trudno się odnaleźć.

Moim klientom pomagam w radzeniu sobie z diagnozą i utrzymywaniu jak najwyższej jakości życia mimo choroby.

Szkolenia i mentoring dla specjalistów

Jako ekspertka w zakresie psychotraumatologii i psychoterapii traum (a także wykładowca akademicki) prowadzę szkolenia, webinary i warsztaty związane z udzielaniem pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej osobom po traumach prostych i złożonych.

Jestem też mentorką dla początkujących psychologów i wspieram ich w rozwoju kariery zawodowej oraz wzmacniania poczucia własnej skuteczności w roli osoby pełniącej zawód o charakterze pomocowym.

Jako ekspert współpracowałam do tej pory z:

 • Ohme.pl (artykuły dot. zdrowia psychicznego)
 • Tvn24 (komentarz ekspercki dot. żałoby i traumy u uchodźców)
 • Radio Nowy Świat (komentarz dot. stresu związanego z rodzinnymi spotkaniami podczas świąt)
 • Społeczna Akademia Nauk (wykładowca akademicki)
 • Instytut Rozwoju Edukacji (wykładowca na studiach podyplomowych)
 • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii (wdrażanie pierwszego w Polsce projektu terapii EMDR świadczonej w ramach OIK i finansowej ze środków publicznych; wdrażanie finansowanego ze środków unijnych projektu Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży)

Terapia EAP

Terapia EAP (Equine Assisted Psychoterapy) to profesjonalne, innowacyjne i oparte na doświadczeniu podejście do poradnictwa, psychoterapii i zdrowia psychicznego, które wspiera klientów w każdym wieku w osiąganiu celów terapeutycznych (problemy emocjonalne, poznawcze, behawioralne, relacyjne i duchowe oraz problemy ze zdrowiem psychicznym) w którym konie występują jako asystenci, współprowadzący procesu i nauczyciele.

EAP to terapia, która narodziła się w Australii. W ramach tego podejścia klientom oferuje się bezpieczne doświadczenia z końmi w celu pogłębiania własnej świadomości, odkrywania schematów funkcjonowania w relacjach, budowania rezyliencji, świadomości wzorców i nawyków, które już im nie służą, uzdrawiania psychologicznego i rozwiązywania problemów klinicznych lub osiągania celów terapeutycznych, które wspólnie ustalamy.

Jeżeli terapia w asyście koni wydaje Ci się rozwiązaniem dla Ciebie – skontaktuj się ze mną bym mogła wszystko Ci wyjaśnić.